De Visie – participatie en re-integratie

De Visie – participatie en re-integratie

De Visie is een bedrijf wat zich richt op het terugdringen van de verpaupering van de waterwegen en de jachthavens. We zijn gespecialiseerd in het bergen, renoveren en recyclen van afgedankte pleziervaartuigen.

Hiernaast heeft de visie een demontage afdeling voor wit- en bruingoed en een houtbewerkingsafdeling. Klik hier voor meer informatie over de verschillende werkzaamheden bij de visie.

 

Een greep uit de werkzaamheden van de Visie
Een greep uit de werkzaamheden van de Visie

De Visie voert deze werkzaamheden samen uit met mensen die moeite hebben, goed te kunnen functioneren op de reguliere arbeidsmarkt. Op deze manier draagt onze doelgroep hun steentje bij aan de maatschappij en voelen ze zich nuttig en gewaardeerd, zonder de druk van een regulier bedrijf te ervaren.

Met ons bedrijf  “De Visie” willen wij, Sjoerd Heida en Joost Wester, een reguliere werkplek creëren voor mensen die (tijdelijk) niet kunnen functioneren binnen het reguliere arbeidsproces.

 

Joost Wester de visie
Joost Wester
Sjoerd Heida- de visie
Sjoerd Heida

Wij nemen uw boot gratis van u over en zorgen voor transport. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over vervoer en verwerking van uw boot en wij geven uw boot een tweede leven.

De Visie - participatie en re~integratie
Hopelijk is dit beeld straks verleden tijd dankzij het werk bij “De Visie” – participatie en re~integratie

De afgedankte boten worden – daar waar mogelijk – opgeknapt en doorverkocht. Ook verkopen wij tweedehands boot onderdelen.

marktplaatslogo
klik hier voor onze marktplaats pagina

 

De Visie biedt ook tweedehands onderdelen aan ter verkoop.
De Visie biedt ook tweedehands onderdelen aan ter verkoop.

Medewerkers krijgen passende begeleiding door gediplomeerde en ervaren begeleiders.

Logo van de Visie
Joost en Sjoerd hangen het Logo buiten aan de muur.

De Visie werkt samen met gemeentes en bedrijven aan een beter milieu en passende arbeidsplekken.

handdruk samenwerking gemeentes

In het kort

Wat kan ‘De Visie’ de betrokken partijen bieden?

Voor de medewerker en zijn/haar netwerk:

 • Een werkplek met een goede sfeer waar hij/zij zich kan ontwikkelen en zich nuttig kan voelen.
 • Een niet op productie gerichte werkplek waardoor de werkdruk lager zal liggen dan in een regulier bedrijf.
 • Een werkplek waar ze zich kunnen ontwikkelen en hun vaardigheden kunnen vergroten.
 • Een gestructureerde, overzichtelijke en veilige werkplek.
 • De mogelijkheid een steentje bij te dragen aan de maatschappij, denkend aan het schoonhouden van de waterwegen en recycling.
 • Een mogelijke opstap naar arbeid binnen het reguliere arbeidsproces

Voor de gemeenten:

 • Significante rol binnen het schoonhouden van de waterwegen/jachthavens.
 • Bijdragen aan een goed milieu door recycling van materialen.
 • Het bieden van een gestructureerde en overzichtelijke werkplek voor mensen waarvan gemeenten nu vaak niet weten waar ze aan het werk kunnen.
 • Het verzorgen van vervoer van en naar de woonlocatie.
 • Het bieden van de mogelijkheid tot participatie in de maatschappij en re-integratie in het arbeidsproces van mensen binnen onze doelgroep.

Voor de maatschappij:

 • Significante rol binnen het schoonhouden van de waterwegen/jachthavens.
 • Tegengaan van vergrijzing van bezitters van pleziervaartuigen door het goedkoop aanbieden van opgeknapte vaartuigen.
 • Bijdragen aan een gezond milieu door recycling van materialen.
 • Het terugdringen van maatschappelijke ‘probleemgevallen’ binnen onze doelgroep door hen nuttig werk te laten doen en hiermee hun gevoel van eigenwaarde vergroten.

Klik hier voor de volgende pagina